Publicerad 20-03-20

Det är lättare än du tror att underhålla ditt tak

Nöjd användare av Grön-Fri

Att det växer på ditt hustak kan du vara säker på. Därför är det viktigt med kontinuerligt underhåll. Hur du gör det är avgörande för hur ofta du behöver göra det och hur länge ditt tak håller. Men att göra ett bra jobb är inte svårt, så länge man vet hur.

De växer alger, lavar och mögelsvamp på ditt tak. Det kan i vissas ögon vara vackert och ge huset en viss patina, men det är på sikt skadligt för huset och du behöver regelbundet se till att få bort det.

– Det är mikrobiell påväxt och växer på alla tak om de får förutsättningar för det, förklarar Peter Roos expert på mikrobiell växtlighet och sakkunnig inom byggnadsvård hos Jape.

– Men lika lätt som det är för växterna att få fäste är det att får bort dem, om man använder rätt tillvägagångssätt.

I huvudsak är det alger som växer på tak. De behöver bara koldioxid, UV-ljus och vatten för att växa.

– Den vinter vi haft i år i stora delar av landet är optimal för denna typ av påväxt. Det har inte varit några extrema köldknäppar, men det har varit ständigt fuktigt och strax över nollgradigt. Det gör att taken aldrig torkar upp och algerna frodas av att få så mycket tillgång till vatten.

Mögel och lavar kräver förutom de ovan nämnda förutsättningarna även någon form av näringskälla. Det växer bra på exempelvis trä eller oljade ytor, men de kan också få sin näring från algerna.

Låter man påväxten vara kvar kan det påverka taket på sikt.

Behandling av takpannor för att få bort alger och smuts.

– Laven är en alg och en svamp i symbios. Svampen bildar en syra som etsar ytan exempelvis tegel eller betongpannor. De klarar ganska mycket men med för mycket påväxt hindras vattenavrinningen också och det kan innebära att det kryper upp fukt i läkten, lika så på ett papptak.

Dessa växter dör inte av en kall vinter, då de går i träda. Och det är omöjligt att förhindra de sporer som flyger i luften från att landa på ditt tak och få fäste för att sedan börja bilda en påväxt. Det du kan göra är att kontinuerligt avdöda och tvätta taken för att hålla de rena och öka hållbarheten och livslängden.

Så sköter du underhållet på ditt tak på bästa sätt- 3 steg

  • Skrapa och sopa bort eventuell mossa som växer på taket.
  • Applicera Grön-Fri. Det är ett biologiskt nedbrytbart medel som avdödar all påväxt.
  • Låt regnet skölja bort påväxten över tid.

5 snabba frågor om att tvätta och underhålla sitt tak.

När ska jag göra det?
Vilken tid på året som helst går bra. Det ska vara frostfritt, får inte regna och det bör inte blåsa medan du utför arbetet.

Hur lång tid tar det innan jag ser resultat?
Efter ungefär 6 månader är taket fritt från alger, 1 år från mögel och mellan 2 och 4 år för laven.

Hur lång tid tar det?
Att göra själva arbetet tar inte särskilt lång tid. Du applicerar Grön-Fri med en lågtrycksspruta med flatmunstycke. Det som kan ta tid är att förbereda och göra nödvändiga säkerhetsåtgärder för att kunna vistas på taket. Det enklaste är att anlita en certifierad Grön-Fri Entreprenör att genomföra arbetet. Då blir det snabbt och bra gjort utan att du utsätter dig för några risker uppe på taket.

Hur påverkas naturen och mina andra växter?
Du bör inte använda Grön-Fri då det blåser så att medlet sprids i onödan. Du bör också täcka för dina rabatter just medan du arbetar på taket. Men själva medlet bryts ned av UV-ljus och det som regnvattnet sköljer bort leds ut i dagvattnet i sådana extremt små mängder att det inte påverkar miljön. Har du däremot stuprör som går ner i regnvattenstunnor bör du koppla bort tunnorna under cirka 3 månader efter behandling av taket, för att inte utsätta dina andra växter för onödiga påfrestningar.

Hur ofta ska jag behandla?
Det beror på det micro- och macroklimat som råder där ditt hus står. Ett svart tak i söderläge behöver nästan aldrig avdödas då solens värme sköter det åt dig (temperaturer på över 72 grader dödar all mikrobiell påväxt, medan ett tak som ständigt är i skugga på grund av väderstreck och växter runt omkring har svårt att någonsin torka upp och blir betydligt mer utsatt och får snabbare påväxt.

Scrolla ner för att hitta närmaste butik eller för att hitta rätt produkt mm. 

Jape Produkter är ett Svenskt familjeföretag som i över 30 år har tillverkat och sålt produkter för att åtgärda fukt- och påväxtrelaterade problem.
Produkterna finns i butiker för färg- och byggfackhandeln över hela landet. Läs mer om Jape, produkterna och hitta närmaste butik på 
Jape.se

Läs fler artiklar

Hitta butik eller utförare

Relaterade produkter

Läs fler artiklar

Läs fler artiklar

Mer info

Mer info

VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE FINNS I HELA LANDET, KOLLA VART DIN NÄRMASTE BUTIK FINNS

VÅRA UTBILDADE GRÖN-FRI ENTREPRENÖRER UTFÖR JOBBET ÅT DIG

Relaterade produkter

Relaterade produkter

info@jape.se | www.jape.se | 0451-898 77