Publicerad 20-03-20

Så får du bort det som växer på ditt hus

Nöjd användare av Grön-Fri

Att få bort det som växer på fasaden på ditt hus – på ett skonsamt sätt – kommer att förlänga livslängden och motståndskraften i väggarna. Och det är faktiskt lättare än du tror med rätt teknik och rätt utrustning.

Det som växer på dina fasader är alger, lavar och mögelsvamp. Alger behöver bara koldioxid, UV-ljus och vatten för att växa och de hamnar på dina väggar genom de miljontals sporer som flyger i luften under det varma halvåret. Mögel och lavar behöver dessutom någon form av näring, antingen från en alg som redan sitter på väggen eller från annat som hamnar på väggen, så som damm från gatan utanför, gräspartiklar från gräsklipparen eller matos från grillen. Kortfattat kan man säga att det kommer att växa på alla väggar, oavsett vad man gör, men det går att minimera påväxten och det går framförallt att får bort den på ett skonsamt, långsiktigt och miljöriktigt sätt.

– Det är viktigt att avdöda påväxten regelbundet, säger Peter Roos som är expert på mikrobiell växtlighet och sakkunnig inom byggnadsvård hos Jape.

Peter Roos förklarar att på putsade hus applicerar man Grön-Fri på hela fasaden vilket avdödar den mikrobiella påväxten. De består mestadels av alger men även andra arter kan förekomma.

– Det innebär också att det tar en viss tid innan själva resultatet syns. Redan det första dygnet har den röda eller gröna algen ändrat färg till grå. Efter cirka fyra månader ser vi en markant förändring då algen nu brutits ner och fasaden ser bra ut. Ibland krävs tvättning på ytor som inte är så väderutsatta. Medlen är biologiskt nedbrytbara och skonsamma mot materialet i väggarna.

Det är mycket enkelt att använda denna teknik för att ta itu med påväxten. Grön-Fri kan appliceras på alla ytor utomhus. Det görs med en lågtrycksspruta.


Alger växer på alla ytor och material.

Se till att ytan blir blöt av medlet. Därefter börjar nerbrytningen av påväxten och regnet kommer att skölja bort påväxten där den dött.

Prick-Fri behandlar ytor som blivit prickiga av mögel och alger. Det handla främst om träytor, såväl målade som obehandlade. Prick-Fri innehåller ett blötningsmedel som gör att kemet kan penetrera djupare in materialet och ge en effektiv avdödning utan att skada byggmaterialet.

– Prick-Fri sprutas på väggen med en lågtrycksspruta och därefter borstar man ytan nedifrån och upp för att få en jämn och effektiv behandling av hela fasaden. Därefter ska ytan tvättas ren.

Peter Roos förklarar också att det är viktigt att tänka på när man behandlar ett gammalt hus där färgen börjat flaga på exempelvis fönster och fasader. Då ska man börja med att avdöda påväxten, därefter tvätta och sist skrapa.

– Bakom den färg som sitter bra finns ingen påväxt, det du gör om du skrapar ytan först är bara att du öppnar upp den för att bli blötare av behandlingen och därmed kommer den ta längre tid att torka. Och en fuktig yta leder till längre torktid. Om du istället behandlar innan skrapning så förkortas torktiden. Och fasaden är då redo för vidare åtgärder, så som att målas.

Fakta – Påväxt på markytor och andra utomhusytor
Mikrobiell påväxt sker också på markytor så som altandäck och stenläggningar samt på andra utomhusytor som staket, murar, markiser och liknande. Dessa behandlas på samma sätt som fasaderna med Grön-Fri. Applicera med lågtrycksspruta och låt regnet och solen göra resten.

Fakta- Var växer det?
Påväxt finns på alla ytor. Det växer dock bäst på skuggsidan av ett hus. Det beror på att fukt från dagg, regn och annan nederbörd ligger kvar längst där och vatten är en förutsättning för all påväxt.

Påväxten dör inte av kyla, utan den går i träda om det är en kall vinter. Om vintern är så som den varit i år 2020 fortsätter dock påväxten att breda ut sig hela året om, vilket kommer att ge ett år med extra mycket alger, lavar och mögel. Ljusa ytor torkar upp senare och absorberar inte värme som mörkare kulörer gör vilket medför att tex alger gärna etablerar sig på vitmålade ytor.

Scrolla ner för att hitta närmaste butik eller för att hitta rätt produkt mm. 

Jape Produkter är ett Svenskt familjeföretag som i över 30 år har tillverkat och sålt produkter för att åtgärda fukt- och påväxtrelaterade problem.
Produkterna finns i butiker för färg- och byggfackhandeln över hela landet. Läs mer om Jape, produkterna och hitta närmaste butik på 
Jape.se

Läs fler artiklar

Mer info

Relaterade produkter

Det är lättare än du ...
Att det växer på ditt hustak kan du vara säker på. Därför är det viktigt med kontinuerligt underhåll.
Läs artikeln
Ska du måla om ...
Att få bort det som växer på fasaden på ditt hus kommer att förlänga livslängden i väggarna.
Läs artikeln
Så här får du rena ...
Smuts, damm och fett landar på dina fasader, likaså sporer från mikrobiella växter.
Läs artikeln
Föregående
Nästa

Våra återförsäljare finns i hela landet, Kolla vart din närmaste butik finns

Våra utbildade Grön-Fri entreprenörer utför jobbet åt dig

Läs fler artiklar

Läs fler artiklar

Mer info

Mer info

VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE FINNS I HELA LANDET, KOLLA VART DIN NÄRMASTE BUTIK FINNS

VÅRA UTBILDADE GRÖN-FRI ENTREPRENÖRER UTFÖR JOBBET ÅT DIG

Relaterade produkter

Relaterade produkter

info@jape.se | www.jape.se | 0451-898 77